Advocatenkantoor Franken

een eerlijk en zakelijk advies in begrijpelijke taal

U wordt bij mij ontvangen op een prettige, goed bereikbare locatie. Het kantoor is van alle faciliteiten voorzien, maar is geen prestigieus grachtenpand. Ik verleen rechtshulp op een efficiënte wijze en ben “to the point”. Deze aspecten zorgen ervoor dat ik een uurtarief hanteer dat als gematigd geldt in de branche.

Een intake-gesprek van maximaal een half uur is vrijblijvend. Dit houdt in dat u na het intake-gesprek geen verder gebruik hoeft te maken van mijn diensten. Aan het eerste half uur van het intake-gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het intake-gesprek de duur van een half uur overschrijdt, zal ik voor die extra tijd declareren tegen onderstaande tarieven. Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, zal ik u voor mijn adviesgesprek niet declareren op basis van mijn uurtarief, maar een LAT-toevoeging aanvragen. Ik zal u in dat geval uw eigen bijdrage declareren.

Tarieven zakelijk

Voor zakelijke cliënten geldt een nader met u overeen te komen basis-uurtarief te vermeerderen met (thans 21%) BTW. Dit uurtarief kan worden verhoogd, afhankelijk van spoedeisendheid en/of complexiteit en/of belang van de zaak.

Juridisch Abonnement

Als u behoefte heeft aan juridisch advies op regelmatiger basis bied ik het Juridisch Abonnement aan. De behoefte zal groter zijn dan u in eerste instantie denkt. Het zal ook zeker verstandig zijn bij twijfel voorafgaand juridisch advies in te winnen. Ziet u op tegen de kosten? Niet nodig ! Tegen een maandelijkse vergoeding (bij betaling ineens vooruit voor één jaar geldt een korting van 5%) kunt u voor een vooraf overeen te komen aantal uren contact met mij opnemen als het gaat om vragen die eenvoudig en vrijwel direct, zonder bestudering van een uitgebreid dossier of documentatie, beantwoord kunnen worden. Dit basis-abonnement is uit te breiden voor wat betreft het aantal uren maar ook met de incasso-module. Indien blijkt dat uw vragen nadere en uitgebreidere aandacht behoeven, zult u tegen een gereduceerd uurtarief gebruik kunnen maken van mijn diensten. Voorkomen is beter dan genezen. Goed juridisch advies vooraf voorkomt veel problemen achteraf.

Prijzen vanaf vier uren maximaal € 395,-- exclusief BTW per jaar. Neem contact met mij op voor nadere informatie, een toelichting of vrijblijvende kennismaking.

Tarieven particulieren

Voor particulieren geldt een nader met u overeen te komen basis-uurtarief te vermeerderen met (thans 21%) BTW. Dit uurtarief kan worden verhoogd, afhankelijk van spoedeisendheid en/of complexiteit en/of belang van de zaak.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wie een relatief laag inkomen heeft en weinig tot geen eigen vermogen, komt misschien wel in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daar gelden wettelijke normen en maatstaven voor. Ingeval u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de overheid een groot deel van het honorarium van de advocaat voor haar rekening nemen. Hieronder vermeld ik de normen die met ingang van 1 januari 2020 gelden ten aanzien van inkomen en vermogen:

U bent als het om mijn honorarium in een reguliere zaak gaat, een eigen bijdrage verschuldigd, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en de gezinssamenstelling. Deze eigen bijdrage varieert van € 203,-- tot € 853,--.

Voor zaken betreffende het personen- en familierecht, zoals echtscheiding, beëindiging samenwoning, boedelscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag/voogdij en omgangsregeling geldt een afzonderlijke regeling voor de eigen bijdrage. De eigen bijdragen zijn in deze zaken hoger dan die in andere kwesties. De eigen bijdrage varieert in deze zaken van € 353,-- tot € 881,--.

Deurwaarderskosten worden geheel vergoed, terwijl er lagere tarieven worden gehanteerd voor het door u te betalen griffierecht indien een procedure wordt gevoerd. Ook een aantal andere door derden in rekening gebrachte kosten, zoals bijvoorbeeld uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie, zult u echter volledig zelf moeten te betalen.

Inkomensgrenzen
Alleenstaanden: maximaal € 27.900,--
Gehuwden/samenwonenden/eenoudergezinnen: € 39.400,--

Vermogensgrenzen
Per persoon: maximaal € 30.000,--

Als mijn werkzaamheden zich beperken tot eenvoudig juridisch advies, maximaal drie uur, dan zal ik een LAT (Licht Advies Toevoeging) aanvragen en zal aan u, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, een eigen bijdrage van € 80,- of € 134,-- voor reguliere zaken en € 112,- of € 147,-- als het gaat om personen- en familierecht in rekening worden gebracht. Informeer wel naar de mogelijkheden. Ook dit soort zaken neem ik namelijk in behandeling. Uitvoerige informatie over de gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand, http://www.rvr.org.

Juridisch Loket
Overigens kunt u in vele gevallen € 55,-- korting krijgen op uw eigen bijdrage als u eerst contact opneemt met het Juridisch Loket (0900 - 8020). Deze korting geldt slechts voor een reguliere toevoeging en niet voor een LAT.

wettelijk verplichte informatie

Advocatenkantoor Franken is een eenmanszaak en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51134683.
Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, Amsterdam Zuidoost, polis V0100088646, welke verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Mr. Franken is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
T +31 70 335 35 35
E info@advocatenorde.nl
www.advocatenorde.nl (Nederlands)