Advocatenkantoor Franken

een eerlijk en zakelijk advies in begrijpelijke taal

Personen- en familierecht heeft betrekking op de gezinssituatie. Denk aan echtscheidingen, alimentatie, omgangsregelingen, jeugd-  en kinderbeschermingsmaatregelen zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Het zijn situaties die zeer ingrijpen in iemands persoonlijk leven. Het brengt vaak veel emoties met zich mee. De behoefte aan juridische bijstand is groot. Ik kan u die rechtsbijstand bieden en ik heb ook daarin een zeer persoonlijke benadering.

Een overzicht:

Echtscheidingen, einde geregistreerd partnerschap of samenleving

Als partners nog goed met elkaar communiceren is het mogelijk de scheiding onder begeleiding van een advocaat te verzorgen. Men bespreekt dan welke zaken geregeld worden en op welke manier. Daarna wordt een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend en zal er op korte termijn een uitspraak volgen. 

Verloopt de communicatie niet meer zo goed en is het niet mogelijk om onderlinge afspraken te maken, dan kan ik de juridische bijstand verlenen waar u behoefte aan heeft. Ik bespreek de situatie, wensen en de juridische (on)mogelijkheden. Vervolgens dien ik een verzoekschrift in bij de rechtbank, hierna kan de partner een verweerschrift indienen en tot slot vindt er een mondelinge behandeling plaats. Pas nadat de rechter met beide partners heeft gesproken, zal er een beslissing komen.

Alimentatie

Ik kan berekeningen maken voor het vaststellen van de hoogte van partner- en kinderalimentatie conform de richtlijnen die de rechtbanken en gerechtshoven hanteren.

Omgangsregelingen

Als partners uit elkaar gaan maar nog wel met elkaar kunnen communiceren, is het mogelijk om in goed overleg een omgangsregeling vast te stellen en zelfs tot een co-ouderschap te komen. Immers, het is de bedoeling dat kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van het uiteengaan van hun ouders. Mocht het zo zijn dat de omgangsregeling om de een of andere reden niet soepel of zelfs helemaal niet “loopt”, dan zal ik alles in het werk stellen om tot hervatting van de omgangsregeling te komen.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De verzorging en opvoeding van veel kinderen verloopt, ook tijdens het verbreken van een relatie, hopelijk zonder noemenswaardige problemen. In sommige situaties waarin dat niet het geval is, grijpen instanties in de jeugdhulp (jeugdzorg) in. Dat ingrijpen kan bestaan uit het indienen van een verzoek tot ondertoezichtstelling (OTS) of zelfs uithuisplaatsing (UHP). Neem contact met mij op als een OTS of UHP dreigt of al een verzoek is ingediend. Dan kunnen we samen de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Het is een onzekere situatie voor u en uw kind(eren), in het bijzonder omdat u vaak met meerdere instanties te maken krijgt. Het is dan heel prettig te weten dat u er niet alleen voor staat in een dergelijke onrustige en emotionele tijd.

Uiteraard omvat het personen- en familierecht veel meer, maar deze website kan niet volledig zijn en slechts een aantal voorkomende kwesties zijn beschreven. Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact met mij opnemen om uw zaak te bespreken.