Advocatenkantoor Franken

een eerlijk en zakelijk advies in begrijpelijke taal

Ik heb als bedrijfsjurist bij een softwarebedrijf gewerkt en heb de Grotius/VIRA opleiding Informaticarecht met succes afgerond. Ik ben goed op de hoogte van het Informaticarecht en de ontwikkelingen daarin. 

Als advocaat Informaticarecht adviseer ik ten aanzien van de rechtsgebieden die betrekking hebben op informatietechnologie. Ik leg mij toe op het opstellen en beoordelen en het onderhandelen over overeenkomsten met betrekking tot ICT-producten en ICT-diensten. Ik begeleid u en verleen bijstand bij geschillen. U kunt hierbij denken aan:

  • licentieovereenkomsten;
  • distributieovereenkomsten;
  • resellerovereenkomsten;
  • maintenance & support;
  • service level overeenkomsten;
  • geheimhoudingsovereenkomsten (NDA en MNDA);
  • escrow-overeenkomsten (overeenkomst om de continuïteit te beschermen);
  • privacy-wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens);
  • cookiewetgeving en regels rondom webshops.