Advocatenkantoor Franken

een eerlijk en zakelijk advies in begrijpelijke taal

Het arbeidsrecht betreft arbeidsverhoudingen en de relatie werkgever-werknemer in de brede zin van het woord. Ik treed meestal op voor de werkgever, maar ook werknemers kunnen een beroep op mij doen.

Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en beweging, de maatschappelijke en economische ontwikkelingen vragen daar om. De wet- en regelgeving is bijzonder uitgebreid. Daarom is het raadzaam om tijdig advies in te winnen. In welke soort zaken kan ik u adviseren? U kunt denken aan:

 • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • opstellen en beoordelen van flexovereenkomsten;
 • individueel ontslag;
 • collectief ontslag;
 • reorganisaties en herstructurering;
 • wijziging van een arbeidsovereenkomst;
 • disfunctioneren;
 • concurrentiebedingen;
 • overgang van een onderneming en voortzetting dan wel einde van het dienstverband;
 • wijziging van standplaats;
 • ziekte en verzuim (arbeidsongeschiktheid) en re-integratie.

De opsomming is zeker niet compleet. Het arbeidsrecht is daar ook te veelomvattend voor. Neemt u contact met mij op voor nadere informatie en om te bezien wat ik voor u kan betekenen.